güç etmek, (güç eylemek, güç kılmak)

güç etmek, (güç eylemek, güç kılmak)

1. Güçlük çıkarmak. 2. Zorlamak, tazyik etmek. 3. Zulmetmek, gadretmek.


güç etmek, (güç eylemek, güç kılmak) için benzer kelimeler


güç etmek, (güç eylemek, güç kılmak), 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'ç', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'g', 'ü', 'ç', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 'g', 'ü', 'ç', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
güç etmek, (güç eylemek, güç kılmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlık çüg ,kemelye çüg( ,kemte çüg diziliminde gösterilir.