güç saptama simgesi

güç saptama simgesi İng. strength measurement sign

Dansçının gücünü belirten simge.


güç saptama simgesi için benzer kelimeler


güç saptama simgesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'ç', ' ', 's', 'a', 'p', 't', 'a', 'm', 'a', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
güç saptama simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis amatpas çüg diziliminde gösterilir.