gümrük beyannamesi

gümrük beyannamesi

a. Gümrük yönetimine verilen, ithalat ve ihracat için belirlenen malların türünü, değerini ve kaynağını belirten resmî belge.


gümrük beyannamesi

bk. gümrük değer bildirim belgesi


gümrük beyannamesi için benzer kelimeler


gümrük beyannamesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'm', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'b', 'e', 'y', 'a', 'n', 'n', 'a', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
gümrük beyannamesi kelimesinin tersten yazılışı isemannayeb kürmüg diziliminde gösterilir.