vergi beyannamesi

vergi beyannamesi

a. huk. Vergi mükellefinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildirir belge.


vergi beyannamesi

bk. vergi bildirim belgesi


vergi beyannamesi için benzer kelimeler


vergi beyannamesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', ' ', 'b', 'e', 'y', 'a', 'n', 'n', 'a', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
vergi beyannamesi kelimesinin tersten yazılışı isemannayeb igrev diziliminde gösterilir.