İçinde VE geçen kelimeler

İçinde VE geçen kelimeler 7617 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ve aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ve anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde VE geçen kelimeler

25 harfli

(birine) açık bono vermek, abat etmek (veya eylemek), ad valorem gümrük vergisi, adım (veya adımını) atmak, ah vah etmek (veya demek), akaryakıt tüketim vergisi, altın ve döviz rezervleri, alveoler akciğer amfizemi, anastomozis arteryovenoza, Arellano-Bover tahmincisi, artan marjinal verimlilik, arzuhâl gibi (veya kadar), asıda olmak (veya kalmak), aşık atmak (veya oynamak), avuç (veya avucunu) açmak, Avustralya-devekuşugiller, aykırı vestibüler sendrom, azat etmek (veya eylemek), bakla dökmek (veya atmak), benzinli güvenlik ışıtacı, Berlin-Roma-Tokyo mihveri, ...

24 harfli

(bir şeye) kuvvet vermek, (biriyle) alıp verememek, 1 sayılı vergi çizelgesi, acı (veya acılar) görmek, acı çekmek (veya duymak), adventisyal plasentasyon, ağ atmak (veya bırakmak), ağız (veya ağzını) açmak, aklını başka yere vermek, alacak verecekle ödenmez, Allah (veya Allah´ı) var, Allah düşmanıma vermesin, Allah müstahakını versin, Allah son gürlüğü versin, alveoler lipoproteinozis, Amerika deve kuşu giller, arkasını (birine) vermek, asli normal vektör alanı, aşı vurmak (veya yapmak), ateşe vursa duman vermez, atıp (veya atmak) tutmak, ...

23 harfli

(bir şeye) cevaz vermek, (bir şeye) hayat vermek, (bir şeye) kulak vermek, (birine) gözdağı vermek, (birine) tarziye vermek, (birinin) ismini vermek, (birinin) notunu vermek, (Unverricht) çombeldeği, ağır ve sakıncalı işler, ağzı(nın) tadını vermek, Allah ecir sabır versin, alveoler fosfolipidozis, anahtar çerçeve aralığı, anahtar ve kilit modeli, aracılı vergi bildirimi, arterya gastrika breves, atriyoventriküler demet, atriyoventriküler düğüm, Avustralya deve kuşları, BalvenGaller dağ koyunu, banka güvenceli bonolar, ...

22 harfli

(bir şeye) cila vermek, (bir şeyi) geri vermek, (birine) koltuk vermek, adalet ve adaletsizlik, alveoler epitelizasyon, Amerika devekuşugiller, aralık ölçümlü veriler, arteryovenöz anastomoz, asıl tümleç veya nesne, atriyoventrikül düğümü, atriyoventriküler blok, Avustralya-devekuşları, az kaldı (veya kalsın), azalan verimler yasası, bakalım (veya bakayım), basit usulde vergileme, baş (veya başı) çekmek, başlangıç veri analizi, bileşik gümrük vergisi, bilgi görgü alışverişi, birincil fisyon verimi, ...

21 harfli

(birine) fitil vermek, (birine) korku vermek, (birine) yetki vermek, AB adalet ve içişleri, ağzının tadını vermek, Algarve Churro koyunu, alıp vereceği olmamak, alıp veremediği olmak, Allah belasını versin, Allah gecinden versin, Allah rahatlık versin, anunâsika ve anusvâra, ata et, ite ot vermek, atreziya ani ve rekti, bağımsız milletvekili, bindirilmiş kuvvetler, binormal vektör alanı, büyük vestibulum bezi, çekirdeksel kuvvetler, çerçeve dizi ışıkları, çeyrek yıllık veriler, ...

20 harfli

(vernet) çom beldeği, açık ortam çerçevesi, adil ve kalıcı çözüm, ağzını kiraya vermek, akciğer ventilasyonu, Akdeniz meyve sineği, akma ve kayma kuramı, Alepidomus evermanni, Allah ömürler versin, Allah selamet versin, alopesia universalis, alveoler ventilasyon, Amerika deve kuşları, anti-damping vergisi, Arap Zirvesi Konseyi, artdüşü ve artdüşülü, arterya vestibularis, Ascaris vermicularis, ASCII veri dosyaları, asker ocağına vermek, avcı ve toplayıcılar, ...

19 harfli

... kisvesi altında, (birine) acı vermek, (birine) hak vermek, abanozlaştırıvermek, ağızdan soluk verme, akla fenalık vermek, alavere (tulumbası), alım öndeliği veren, alışveriş sigortası, alışveriş yetkilisi, alveoler dental zar, aman zaman vermemek, Amerika-devekuşları, arterya vertebralis, arteryovenöz fistül, arz ve talep modeli, Asya güvenlik paktı, avellis çom beldeği, avellis tüm beldeği, avenbrugger belgesi, Avustralya devekuşu, ...

18 harfli

(vernes) tepkileri, abanozlaştırıverme, açık güvence ödeği, adventisya hücresi, ağzına deve tepmek, al (veya alın) ..., al gülüm ver gülüm, al takke ver külah, alerjik alveolitis, alıp verme yetkisi, Allah´ını seversen, aloe vera ekstresi, Amphimerus noverca, Anethum graveolens, Antigua ve Barbuda, arka arkaya vermek, artan oranlı vergi, artropod vektörler, aşağılama ve sövme, ayırımcı vergileme, bağıl suverme hızı, ...

17 harfli

abecesayısal veri, adventisyal hücre, ağız ağıza vermek, ağız dil vermemek, ağzını geveletmek, akça asıya vermek, alacak ve borçlar, alışveriş merkezi, alışverişe çıkmak, alışverişi kesmek, Allah ne verdiyse, alttikel-evetleme, alttümel-evetleme, alveoler makrofaj, ameliyat eldiveni, Amerika deve kuşu, amfibik kuvvetler, angulus ventralis, Annapolis zirvesi, araknid vektörler, arteryovenöz şant, ...

16 harfli

abanozlaşıvermek, acayipleşivermek, acı verme ilkesi, ActiveX denetimi, açıklama vektörü, ad valorem vergi, ad verme yetkisi, Adliyye Vekâleti, adventif embriyo, Aedes flavescens, Afrika deve kuşu, ağız ağıza vêmek, ağız tadı vermek, ağzını gevelemek, akım verimliliği, alavere dalavere, alıp alıp vermek, alışveriş yapmak, alt vektör uzayı, alveol delikleri, alveol hücreleri, ...

15 harfli

abanozlaşıverme, acayipleşiverme, acemileşivermek, açık kahverengi, ad veya ad isim, adezyon kuvveti, adlandırıvermek, adres veri yolu, Afrika devekuşu, ağacalık vermek, ahde vefa etmek, alabanda vermek, Alauda arvensis, alışveriş özeği, alkışlayıvermek, alveoler bezler, ameba verrukoza, anahtar çerçeve, arızalanıvermek, at vebası ateşi, avaralık vermek, ...

14 harfli

abandırıvermek, acemileşiverme, acı dil vermek, acıma ve korku, açıklayıvermek, adlandırıverme, Agave sisalana, ağdalaşıvermek, ağız gevelemek, ak-başlı yelve, akıllanıvermek, aktarılıvermek, alacak verecek, alavere borusu, alavere yapmak, alçılayıvermek, alevlenivermek, algılayıvermek, alıklaşıvermek, alkışlayıverme, Allah vermesin, ...

13 harfli

... -e kuvvet, abandırıverme, abdest vermek, abecesel veri, acılaşıvermek, active pickup, açık ve seçik, açıklayıverme, adileşivermek, agregat meyve, ağdalaşıverme, ağnam vergisi, akbaşlı yelve, akıllanıverme, aktarılıverme, albeni vermek, alçaltıvermek, alçılayıverme, alevleniverme, algılayıverme, alıklaşıverme, ...

12 harfli

`ve` bağlacı, AB zirveleri, accık vermek, acılaşıverme, adını vermek, adileşiverme, ağıl vergisi, ağlayıvermek, ağnak vermek, ahenk vermek, akçalı vergi, aklayıvermek, aklıevvellik, aksırıvermek, aktarıvermek, alaverecilik, alçalıvermek, alçaltıverme, aldak vermek, aldanıvermek, aldatıvermek, ...

11 harfli

abanıvermek, abeşivermek, acı düvelek, acıh vermek, acıkıvermek, acıtıvermek, acuğ vermek, açık vermek, Açılırmeyve, açılıvermek, açım vermek, adventisyus, advertorial, ağarıvermek, ağız vermek, ağlayıverme, akıl vermek, akım verimi, akım vermek, akıtıvermek, aklayıverme, ...

10 harfli

abanıverme, acı kuvvet, acıkıverme, acıtıverme, açılıverme, adveksiyon, adventisya, ağarıverme, ağır vergi, akıtıverme, algı vergi, alışıverme, Allahverdi, Almansever, altı vergi, alveolaris, alveolitis, anaçerçeve, and vermek, anlık veri, ant vermek, ...

9 harfli

A cetveli, acı veren, Acunseven, açıvermek, ad vermek, Ağaçseven, Ağaçsever, ahde vefa, akıvermek, aklıevvel, alavereci, aldıverdi, alışveriş, alıvermek, aloe vera, Alveolata, alyeverme, anıvermek, antivenin, ara verme, asıvermek, ...

8 harfli

açıverme, advenire, adventif, Ağaverdi, akıverme, ala vere, alaverdi, alevelek, alıverme, alivelek, Aliveren, alveolar, alveolat, alveolus, anıverme, asıverme, aşıverme, aşvermek, Ataseven, Atasever, atıverme, ...

7 harfli

Ağadeve, Ağveren, ahırven, Akdüven, Akseven, akyaveş, alavere, alevere, alvenet, alverci, alverçi, alverdi, aveşiyh, Ayseven, Aysever, ayvenet, Ayverdi, bevelek, bi seve, birvenk, bövelek, ...

6 harfli

adavet, al-ver, alvele, alveol, alveus, artven, aşgeve, avelik, averaj, aveyet, aveyit, Ayveri, benave, benven, berveç, bivefa, bövent, büvenk, büvent, cedvel, cetvel, ...

5 harfli

above, acive, alver, avedi, aveyd, aveyt, avive, Ayver, azvey, bivet, bövek, böven, bövet, bröve, buvek, buvet, buvey, büvek, büven, büver, büvet, ...

4 harfli

acve, akve, aveç, avel, aves, avet, beve, böve, büve, ceve, cive, çeve, Çive, Çöve, çüve, dave, deve, döve, düve, eveç, evef, ...

3 harfli

ave, eve, öve, üve, véc, veç, ved, veh, vel, ven, ver, ves, vet, vey, vez

2 harfli

ve

Kelime Ara