VE ile başlayan kelimeler

VE ile başlayan veya başında VE olan kelimeler 1180 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ve aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ve anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre VE ile başlayan kelimeler

25 harfli

vena abdominalis kaudalis, vena aurikularis kaudalis, vena aurikularis profunda, vena epigastrika kaudalis, vena kollateralis ulnaris, vena mezenterika kaudalis, vena perinealis ventralis, vena rekurrens interossea, vena sirkumfleksa skapula, vena subkutenea abdominis, vena vajinalis aksessorya, ventriküler septal defekt, vergi suçlarında birleşim, vergilendirilebilir gelir, verginin geriye yansıması, veri zarflama çözümlemesi, verimden düşme (genetik),, veziküler solunum sesleri

24 harfli

VECM düzeyler uyarlaması, velum medullare rostrale, vena dorsalis klitoridis, vena etmoidalis eksterna, vena hemiazigos sinistra, vena interossea kaudalis, vena interossea kommunis, vena kollateralis mediya, vena labiyalis inferiyor, vena labiyalis superiyor, vena palatina dessendens, vena perikardiakofrenika, vena perinealis dorsalis, vena profunda klitoridis, vena sefalika aksessorya, vena servikalis profunda, vena skapularis dorsalis, vena skrotalis ventralis, vena temporalis profunda, vena vezikalis kranyalis, vergi bildirim temelleri, ...

23 harfli

vektör uzayının yönleri, velum medullare kaudale, vena frenika kranyyales, vena hemiazigos dekstra, vena labiyalis dorsalis, vena laringea kranyalis, vena palatina assendens, vena profunda antebraki, vena pudendoepigastrika, vena rektalis kranyalis, vena skrotalis dorsalis, vena tibyalis kranyalis, vena tiroidea kranyalis, vena torasika lateralis, vena vezikalis kaudalis, vena yugularis eksterna, ventriküler fibrilasyon, vergi ile bağımlı gelir, vergi teşvik tedbirleri, vergide genellik ilkesi, vergide kesinlik ilkesi, ...

22 harfli

vejetatif endokarditis, vektör uzayının tabanı, vena aksillobrakiyalis, vena duktus deferentis, vena gastrika sinistra, vena glutea kranyyalis, vena interossea kruris, vena kaudalis dorsalis, vena klitoridis mediya, vena rektalis kaudalis, vena rekurrens ulnaris, vena sakralis mediyana, vena serebri ventrales, vena tibyalis kaudalis, vena tiroidea kaudalis, vena torasika eksterna, vena transversa fasiyi, vena transversa kubiti, vena yugularis interna, ventrikulus terminalis, ventriküler bradikardi, ...

21 harfli

Velvet Rust hastalığı, vena frenika kaudalis, vena gastrika dekstra, vena gastroduodenalis, vena genus dessendens, vena palpebra tersiya, vena profunda femoris, vena pudenda eksterna, vena safena lateralis, vena safena mediyalis, vena serebri dorsales, vena torasika interna, vena vezikalis mediya, ventral solunum grubu, ventrikulus lateralis, ventriküler taşikardi, ventrikülo kordektomi, ventrodorsal pozisyon, veratrin alkoloitleri, veratrin zehirlenmesi, vergi indirim belgesi, ...

20 harfli

vebal altında kalmak, vena angularis okuli, vena azigos sinistra, vena bazivertebrales, vena bulbi vestibuli, vena dorsales lingue, vena gastrika breves, vena glutea kaudalis, vena iliaka eksterna, vena iliaka kommunis, vena iliakofemoralis, vena kava kranyyalis, vena kostoservikalis, vena lingualis impar, vena mediyana kubiti, vena penis kranyalis, vena profunda fasiyi, vena profunda lingua, vena rektalis mediya, vena supraskapularis, vena supratroklearis, ...

19 harfli

vekilliksiz işgörme, vektörün divergensi, vena angularis oris, vena azigos dekstra, vena brakiosefalika, vena bronkoözofagea, vena dorsalis pedis, vena dorsalis penis, vena iliaka interna, vena infraorbitalis, vena interdigitalis, vena kolika dekstra, vena konjunktivales, vena laringea impar, vena lateralis nazi, vena mediyastinales, vena muskulofrenika, vena palatina mayor, vena palatina minor, vena profunda braki, vena profunda penis, ...

18 harfli

vejetasyon devresi, vejetatif çekirdek, vektörel fonksiyon, vena cava inferior, vena cava superior, vena dorsalis nazi, vena kava kaudalis, vena kava sendromu, vena kolika mediya, vena kordis mediya, vena kordis minima, vena krikotiroidea, vena lingofasyalis, vena omobrakiyalis, vena serebri magna, vena sfenopalatina, vena subskapularis, ventriculus dexter, ventriküler kıvrım, vergi temel değeri, vergileme ilkeleri, ...

17 harfli

vejetatif çoğalma, vekâleten atanmak, vektörün izdüşümü, veküronyum bromür, vena iliolumbalis, vena interlobares, vena kordis magna, vena kordis parva, vena kramesterika, vena penis mediya, vena sublingualis, vena suprarenales, vena vestibularis, Venedik altınları, venedik kırmızısı, veneral vajinitis, vergi bağışıklığı, vergi beyannamesi, vergi çizelgeleri, vergi kaçakçılığı, vergi sorumluluğu, ...

16 harfli

VECHGARCH modeli, vefat ilmühaberi, vekâleten atamak, vekâleten atanma, vekillik belgesi, vektör ruhbilimi, Velveeta peyniri, velveleye vermek, vena bisipitalis, vena bulbi penis, vena glandulares, vena glandularis, vena maksillaris, vena masseterika, vena obturatorya, vena oksipitalis, vena pankreatika, vena pterigoidea, vena retikularis, vena submentalis, vena umbilikalis, ...

15 harfli

vecinde olmamak, vejatatif üreme, vejetatif kutup, vekâleten atama, Vekillik cirosu, vektörel analiz, vektörel çarpım, veliger larvası, velum palatinum, vena aksillaris, vena brakiyalis, vena ileokolika, vena klitoridis, vena lakrimalis, vena prostatika, vena pulmonales, venula stellata, verasetle geçen, veresiye vermek, vergi bildirimi, vergi çoğaltanı, ...

14 harfli

vebali boynuna, vecde kapılmak, vecine olmamak, vedalaşabilmek, vekâlet ücreti, vekil değişken, vekil öğretmen, vekillik etmek, vektör işareti, vektörel hesap, vektörün normu, velhasılıkelam, velhasılikelem, Velpau sargısı, velvele kopmak, vena bronkales, vena emissarya, vena femoralis, vena frontalis, vena kornualis, vena labirinti, ...

13 harfli

Veblen etkisi, Veblen kuramı, vedalaşabilme, vejetaryenizm, vejetaryenlik, vekâlet etmek, velofaringeal, vena bukkalis, vena diploisa, vena faringea, vena fasyalis, vena hepatisa, vena lienalis, vena lumbales, vena mediyana, vena mentalis, vena palatina, vena poplitea, vena sefalika, vena siliares, vena spinales, ...

12 harfli

vecde gelmek, vehmettirmek, vekil dikmek, Vekil olarak, vekil sunucu, vekil vükela, vekilharçlık, veksilloloji, vektör alanı, Velihimmetli, velvelecilik, vena kutanea, vena malaris, vena serebri, vena sistisa, vena ulnaris, vena uterina, veneseksiyon, Venn çizgesi, ventral disk, venula rekta, ...

11 harfli

ve ötekiler, Veblen malı, vefat etmek, Vega (aLyr), vehmettirme, vekâletname, vekvekviyan, velayetname, veledizurna, velen etmek, Venezuelalı, vengildemek, vengirdemek, venğirdemek, venipunktur, venn çizimi, venöz dönüş, venöz sinüs, ventilasyon, ventrikulus, venüsçarığı, ...

10 harfli

ve benzeri, ve damgası, Vecahettin, veçhişebeh, veda etmek, vedalaşmak, Vedia Aksu, vefâ hakkı, vefakârlık, vefasızlık, vejetalizm, vejetarizm, vejetaryen, vejetasyon, vekil eden, veledizina, veliahtlık, Velibeyler, Veliöldüğü, veliyullah, Veliyüddin, ...

9 harfli

VE geçidi, vedalaşma, vefasızca, vehmetmek, vejetalin, vejetatif, vekâleten, vekeleloh, Vekileden, vekilemek, vekilharç, vekilliyh, veksillum, velhasıli, Velicanlı, velinimet, velosipet, velveleci, vena ilei, vena taşı, venektazi, ...

8 harfli

vehleten, vehmetme, vejanizm, vekillik, veladuka, velâsılı, veledrom, velesbit, velespit, velesvit, Veletler, velev ki, velhasıl, Velimeşe, Velioğlu, velvecis, velviçya, venereal, vengirti, venotomi, veratrol, ...

7 harfli

Vecahet, Vechiye, vefakâr, vefasız, Vehbiye, vehemet, vehimli, vekâlet, vekelet, veladet, velakin, velasıl, velayet, velence, velense, veliaht, velibağ, Velican, Velidağ, veliger, Veliköy, ...

6 harfli

ve imi, vebalı, Vecdet, vecibe, vecibe, Veciha, Vecihe, Vecihi, vecize, vectli, Vedide, vedire, vefalı, Vefika, vehdet, vehlem, véjsiz, vektör, veldik, veleme, velete, ...

5 harfli

vebal, Vecdi, Vechi, vecih, Vecit, veciz, veçhe, Vedat, vedia, vedia, Vedit, vedre, Vefai, vefat, Vefia, Vefik, Vefki, Vehbi, vehey, vehim, Vehip, ...

4 harfli

veba, veca, VECM, vect, veda, vede, Vedi, vefa, Vefi, veha, velâ, vele, veli, veli, vemi, vena, veng, venk, vera, vere, veri, ...

3 harfli

véc, veç, ved, veh, vel, ven, ver, ves, vet, vey, vez

2 harfli

ve

Kelime Ara