gün yüzü görmemiş (söz veya küfür)

gün yüzü görmemiş (söz veya küfür)

1) hiç kullanılmamış; 2) ortalığa çıkmamış; 3) çok ağır hakaret içeren.


gün yüzü görmemiş (söz veya küfür) için benzer kelimeler


gün yüzü görmemiş (söz veya küfür), 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'ü', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', 'm', 'i', 'ş', ' ', '(', 's', 'ö', 'z', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'ü', 'f', 'ü', 'r', ')', şeklindedir.
gün yüzü görmemiş (söz veya küfür) kelimesinin tersten yazılışı )rüfük ayev zös( şimemrög üzüy nüg diziliminde gösterilir.