küfür küfür

küfür küfür

zf. Tatlı, serin ve hafif bir biçimde (esmek): Rüzgâr küfür küfür esiyor.


küfür küfür için benzer kelimeler


küfür küfür, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'f', 'ü', 'r', ' ', 'k', 'ü', 'f', 'ü', 'r', şeklindedir.
küfür küfür kelimesinin tersten yazılışı rüfük rüfük diziliminde gösterilir.