küfür

küfür, -frü Ar. kufr

a. 1. Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü: “Neydi o kaba saba konuşmalar, o çirkin küfürler!” -A. İlhan. 2. din b. Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme.


küfür için benzer kelimeler


küfür, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'f', 'ü', 'r', şeklindedir.
küfür kelimesinin tersten yazılışı rüfük diziliminde gösterilir.