afur küfür etmek

afur küfür etmek

Öfkeyle ağzına geleni söylemek, küfretmek, bağırıp çağırmak, paylamak.


afur küfür etmek için benzer kelimeler


afur küfür etmek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'u', 'r', ' ', 'k', 'ü', 'f', 'ü', 'r', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
afur küfür etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte rüfük rufa diziliminde gösterilir.