efir küfür etmek

efir küfür etmek

Kızgınlıkla ağzına geleni söylemek, küfretmek.


efir küfür etmek için benzer kelimeler


efir küfür etmek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'f', 'i', 'r', ' ', 'k', 'ü', 'f', 'ü', 'r', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
efir küfür etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte rüfük rife diziliminde gösterilir.