küfür yemek

küfür yemek

kendisine küfredilmek: “Kapının eşiğinde, şiş yarasının kabuklarını ayıklayan bir Arap eteğine basıp halis Kur'an şivesiyle şiddetli bir küfür yedikten sonra otele döndüm.” -F. R. Atay.


küfür yemek için benzer kelimeler


küfür yemek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'f', 'ü', 'r', ' ', 'y', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
küfür yemek kelimesinin tersten yazılışı kemey rüfük diziliminde gösterilir.