güncel uyarı

güncel uyarı İng. current awareness

Kitaplığın yeni çıkan yayınları günü gününe izleyerek okurlarına bildirmesi.


güncel uyarı için benzer kelimeler


güncel uyarı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', 'c', 'e', 'l', ' ', 'u', 'y', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
güncel uyarı kelimesinin tersten yazılışı ırayu lecnüg diziliminde gösterilir.