güncel uyarı dergisi

güncel uyarı dergisi İng. current awareness journal

Belli başlı dergilerde çıkan yazılardan haberli olmamızı sağlamak amacıyla adı geçen dergilerin "içindekiler" sayfalarını topluca veren dergi.


güncel uyarı dergisi için benzer kelimeler


güncel uyarı dergisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', 'c', 'e', 'l', ' ', 'u', 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
güncel uyarı dergisi kelimesinin tersten yazılışı isigred ırayu lecnüg diziliminde gösterilir.