özetçe dergisi, öz dergisi

özetçe dergisi, öz dergisi İng. abstract journal

Belirli alanlardaki yayınların konularını özetçe (öz) olarak izlemek isteyenlere bilgi verme amacını güden süreli yayın.


özetçe dergisi, öz dergisi için benzer kelimeler


özetçe dergisi, öz dergisi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 't', 'ç', 'e', ' ', 'd', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', ',', ' ', 'ö', 'z', ' ', 'd', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
özetçe dergisi, öz dergisi kelimesinin tersten yazılışı isigred zö ,isigred eçtezö diziliminde gösterilir.