özetçe hizmeti, öz hizmeti

özetçe hizmeti, öz hizmeti İng. abstracting service

Belli alanlardaki yayınların özetçelerinin (özlerinin) çıkarılması ile bu özetçelerin (özlerin) abonelere ve isteklilere gönderilmesi işlemi.


özetçe hizmeti, öz hizmeti için benzer kelimeler


özetçe hizmeti, öz hizmeti, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 't', 'ç', 'e', ' ', 'h', 'i', 'z', 'm', 'e', 't', 'i', ',', ' ', 'ö', 'z', ' ', 'h', 'i', 'z', 'm', 'e', 't', 'i', şeklindedir.
özetçe hizmeti, öz hizmeti kelimesinin tersten yazılışı itemzih zö ,itemzih eçtezö diziliminde gösterilir.