kendiliğinden özetçe (öz) çıkarma

kendiliğinden özetçe (öz) çıkarma İng. automatic abstracting

Özetçe (öz) çıkarma işleminin araçlarla yapılması.


kendiliğinden özetçe (öz) çıkarma için benzer kelimeler


kendiliğinden özetçe (öz) çıkarma, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'n', 'd', 'i', 'l', 'i', 'ğ', 'i', 'n', 'd', 'e', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'e', 't', 'ç', 'e', ' ', '(', 'ö', 'z', ')', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
kendiliğinden özetçe (öz) çıkarma kelimesinin tersten yazılışı amrakıç )zö( eçtezö nedniğilidnek diziliminde gösterilir.