program dergisi

program dergisi İng. program leaflet

Bir tiyatronun oynadığı oyun, rol dağılımı, yazarı hakkında bilgi veren, içinde tiyatro ile ilgili başka yazılar ve çeşitli rakamlar bulunabilen paralı ya da parasız dağıtılan küçük dergi. Avrupada her yapıt için ayrı bir dergi çıkar.


program dergisi için benzer kelimeler


program dergisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'r', 'o', 'g', 'r', 'a', 'm', ' ', 'd', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
program dergisi kelimesinin tersten yazılışı isigred margorp diziliminde gösterilir.