uğraş dergisi

uğraş dergisi İng. trade magazine, technical periodical

Sinema/TV. Sinemacılık ya da televizyonculuk uğraşıyla ilgili yayınlarda bulunan ya da bu uğraşlardan olanların örgütlendikleri kuruluşlarca yayımlanan dergi.


uğraş dergisi için benzer kelimeler


uğraş dergisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'ş', ' ', 'd', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
uğraş dergisi kelimesinin tersten yazılışı isigred şarğu diziliminde gösterilir.