uğraş oyunu

uğraş oyunu İng. occupation dance

Pirinç dikme, tarla sürme, ekin biçme, halı dokuma, demir döğme, dikiş dikme, çamaşır yıkama ve daha birçok uğraşıyı, benzerduyusal büyü ilkesine uygun bir biçimde beden ve yüz devinmeleri yardımıyla anlatmaya çalışan bir halk oyunu türü. bk. halk oyunu. krş. savaş oyunu, benzerduyusal büyü.


uğraş oyunu için benzer kelimeler


uğraş oyunu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'ş', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
uğraş oyunu kelimesinin tersten yazılışı unuyo şarğu diziliminde gösterilir.