acı çekme oyunu

acı çekme oyunu İng. passion play

Ortaçağ'da ortaya çıkmış, insanın yaratılışından «son yargı»ya dek bütün dinsel öyküleri konu edinen dinsel yönlendirmeli oyun.


acı çekme oyunu için benzer kelimeler


acı çekme oyunu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'm', 'e', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
acı çekme oyunu kelimesinin tersten yazılışı unuyo emkeç ıca diziliminde gösterilir.