acı çekme

acı çekme İng. suffer

Üzüntü ya da büyük bunalım duygusu içinde olma.


acı çekme için benzer kelimeler


acı çekme, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'm', 'e', şeklindedir.
acı çekme kelimesinin tersten yazılışı emkeç ıca diziliminde gösterilir.