uğraş yeri

uğraş yeri

Muharebe meydanı.


uğraş yeri için benzer kelimeler


uğraş yeri, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'ş', ' ', 'y', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
uğraş yeri kelimesinin tersten yazılışı irey şarğu diziliminde gösterilir.