uğraş ve sanattan uzaklaştırma

uğraş ve sanattan uzaklaştırma İng. prohibition of practice of a profession

Cezasının sonucu olarak yargılının uğraşını ve sanatını yapamaması (ebe, doktor, eczacı vb. gibilerin uğraşılarını bir ceza sonucu olarak yapamamaları gibi).


uğraş ve sanattan uzaklaştırma için benzer kelimeler


uğraş ve sanattan uzaklaştırma, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'ş', ' ', 'v', 'e', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', 't', 'a', 'n', ' ', 'u', 'z', 'a', 'k', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
uğraş ve sanattan uzaklaştırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtşalkazu nattanas ev şarğu diziliminde gösterilir.