uğraş

uğraş

a. 1. Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet: “Bu arada köy yaşamından çeşitli sahneleri, uğraşları canlandıran oyunlar vardır.” -M. And. 2. Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. 3. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele: “Onlara biraz gayretle anımsatılabilir bu gerçekler ama bu hem zahmetli, hem de süreç içinde kendimizi de onları da kırmayı göze alan bir uğraş gerektirir.” -R. Mağden.


uğraş

Anlaşmazlık.


uğraş

meslek.


uğraş İng. profession

Sürekli, kurumlaşmış ve uzmanlık konusu olan etkinlik.


uğraş

Harp, savaş, kavga, cenk, dalaşma.


uğraş için benzer kelimeler


uğraş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'ş', şeklindedir.
uğraş kelimesinin tersten yazılışı şarğu diziliminde gösterilir.