uğraş eylemek

uğraş eylemek

bk. uğraş etmek.


uğraş eylemek için benzer kelimeler


uğraş eylemek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'ş', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
uğraş eylemek kelimesinin tersten yazılışı kemelye şarğu diziliminde gösterilir.