güneş pili

güneş pili

a. Güneş ışığından elde edilen enerjinin doğrudan elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayan araç.


güneş pili İng. solar cell

Güneş enerjisini elektrik veya ısı enerjisine dönüştüren alet.


güneş pili için benzer kelimeler


güneş pili, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', 'e', 'ş', ' ', 'p', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
güneş pili kelimesinin tersten yazılışı ilip şenüg diziliminde gösterilir.