derişim pili

derişim pili İng. concentration cell

Elektrokimyasal tepkimeyi veren özdeğin derişim ayrımından oluşan pil türü.


derişim pili İng. concentration cell

Farklı derişimdeki çözeltilere aynı iki elektrodun yerleştirilmesiyle oluşan, potansiyel farkı (emk) iki çözeltinin derişimlerine bağlı olan bir çeşit pil.


derişim pili için benzer kelimeler


derişim pili, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'p', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
derişim pili kelimesinin tersten yazılışı ilip mişired diziliminde gösterilir.