karbon derişim eğimi

karbon derişim eğimi İng. carbon concentration gradient

Karbon derişiminin yapı içindeki değiş eğimi.


karbon derişim eğimi için benzer kelimeler


karbon derişim eğimi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'b', 'o', 'n', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
karbon derişim eğimi kelimesinin tersten yazılışı imiğe mişired nobrak diziliminde gösterilir.