azot eğimi

azot eğimi İng. nitrogen gradient

Özellikle nitrürlemeden sonra, çeliğin bileşimindeki azotun yüzeyden içeriye doğru azalma ölçüsü.


azot eğimi için benzer kelimeler


azot eğimi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'o', 't', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
azot eğimi kelimesinin tersten yazılışı imiğe toza diziliminde gösterilir.