sertlik eğimi

sertlik eğimi İng. hardness gradient

Sertlik değişiminin eğimi.


sertlik eğimi için benzer kelimeler


sertlik eğimi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
sertlik eğimi kelimesinin tersten yazılışı imiğe kiltres diziliminde gösterilir.