İçinde SERT geçen kelimeler

İçinde SERT geçen kelimeler 269 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sert aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sert anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SERT geçen kelimeler

25 harfli

daldırmalı sert lehimleme, EUR.1 dolaşım sertifikası, gayrimenkul sertifikaları, iniş çıkışlı sertleştirme, sert uçlu bale ayakkabısı, sığ sertleştirilmiş çelik, yetersiz sertleşmiş çelik

24 harfli

doku sertleştirme çeliği, ikincil sertleşme çeliği, Kireçtaşını sertleştirme, püskürtmeli sertleştirme, sertleştirme öncesi çapı, sertlik dağılım eğrileri, yüksek sertleşirli çelik

23 harfli

anidrit, sert alçı taşı, bağdaşıklık sertleşmesi, dirençli sert lehimleme, doğuştan eklem sertliği, havada sertleşmiş çelik, ısılsertleşmeli plastik, indüklemli sertleştirme, monotron sertlik deneyi, Rockwell sertlik deneyi, Rockwell sertlik ölçeği, sert lehim kaynaklaması, sertifika istek dosyası, sertleşebilirlik deneyi, sertleştirilmemiş çelik, travmatik ölüm sertliği, yaşlanma sertleştirmesi

22 harfli

aşırı sertleşmiş çelik, Brinell sertlik deneyi, Brinell sertlik ölçeği, çözündürme sertleşmesi, derin sertleşme çeliği, doku sertliği denemesi, düşük sertleşme çeliği, gümüşlü sert lehimleme, havada sertleştirilmiş, nicel sertleşebilirlik, sertleştirme sıcaklığı, suverme sertleştirmesi, üfleçle sert lehimleme, vickers sertlik deneyi, Vickers sertlik ölçeği, Vickers sertlik sayısı, yağda sertleşmiş çelik, yüzey sertleştirilmesi

21 harfli

aşırı sertleştirilmiş, beynit sertleştirmesi, bölümsel sertleştirme, Brinell sertlikölçeri, kükürtle sertleştirme, nitrür sertleştirmesi, ocakta sert lehimleme, sertleştirilmiş çelik, Vickers sertlikölçeri, yetersiz sertleştirme

20 harfli

doku sertleştirilmiş, Knoop sertlik deneyi, Knoop sertlik ölçeri, seçmeli sertleştirme, sertleştirme karbonu, sertlik ölçme aygıtı, sığ sertleşme çeliği, sığ sertleşmiş çelik, suda sertleştirilmiş, yaşlanma sertleşmesi

19 harfli

ağırlık sertifikası, alazlı sertleştirme, bikarbonat sertliği, çökelme sertleşmesi, dağınım sertleşmesi, dolaşım sertifikası, gerinim sertleşmesi, gözakı, sert tabaka, havada sertleştirme, mevduat sertifikası, sertifika yetkilisi, sertleşebilir çelik, sertleşme derinliği, sertleşme sıcaklığı, sertleştirme bölümü, sertleştirme fırını, sertleştirme süreci, sığ sertleştirilmiş, suverme sertleşmesi, yetersiz sertleşmiş

18 harfli

aşırı sertleştirme, birbiçimli sertlik, işleme sertleşmesi, sağlık sertifikası, sert lehim alaşımı, sert nikel kaplama, sertifika sunucusu, sertleşmiş yumurta, yağda sertleştirme, yetersiz sertleşme, yüzey sertleştirme

17 harfli

altın sertifikası, doku sertleştirme, en yüksek sertlik, geri sertleştirme, havada sertleşmiş, ikincil sertleşme, kalsiyum sertliği, köken sertifikası, Rockwell sertliği, sert krom kaplama, sertleşme noktası, sertlik eksikliği, Sertoli hücreleri, suda sertleştirme

16 harfli

aşırı sertleşmiş, Brinell sertliği, depo sertifikası, en düşük sertlik, havada sertleşme, Oenanthe deserti, sert camlı ampul, sertifikalı ürün, sertleşebilirlik, sertleşmiş çelik, sertlik değişimi, sertlik derecesi, sığ sertleştirme, tüm sertleştirme, Vickers sertliği, yan sertleştirme

15 harfli

aşırı sertleşme, derin sertleşme, karbon sertliği, parlak sert tel, sert X-ışınları, sertleştirilmiş, sertlik aralığı, sertlik çarpanı, sertlik düğmesi, sertlik düşmesi, sertlik kertesi, sertoli hücresi, yağda sertleşme, yüzeyi sertliği

14 harfli

damar sertliği, erime sertliği, geçici sertlik, göbek sertliği, kalıcı sertlik, sert alçı taşı, sert hasır otu, sert lehimleme, sert yüzeyleme, serten yöntemi, sertkabukluluk, sertleşebilmek, sertlik değeri, sertlik deneyi, sertlik ölçeği, sertme tahtası, sığ sertleşmiş, suda sertleşme, toplam sertlik

13 harfli

doku sertliği, genel sertlik, ısılsertleşim, kızıl sertlik, ölüm sertliği, özek sertliği, sert anotlama, sert manyetik, sert ötrümler, sert yapraklı, sertifikasyon, sertimenlemek, sertleşebilme, sertleştirici, sertleştirmek, sertlik ayarı, sertlik eğimi, sertlik oranı, sertlik ölçme, sıcak sertlik, sığ sertleşme, ...

12 harfli

sert girişim, sert keneler, sert lehimli, sert tonlama, sertifikasız, sertleşmemiş, sertleştirme, sertlikölçer, sertlikölçüm

11 harfli

sert buğday, sert çıkmak, sert döşeme, sert eğitim, sert hemşin, sert kauçuk, sert peynir, sert pirinç, sert rastık, sert tabaka, sert-tabaka, sertifikalı, su sertliği

10 harfli

assertorik, aşırı sert, sêrt aşuri, sert bölüm, sert çelik, sert damak, sert kapan, sert kemik, sert kredi, sert lehim, sert nesne, sert ötrüm, sert roman, sert soluk, sert ünsüz, sertelemek, serten kur, sertlenmek, sertleşmek, sertleşmiş, tatlı sert, ...

9 harfli

sert akor, sert asit, sert doku, sert para, sertelmek, sertifika, sertlenme, sertleşim, sertleşme

8 harfli

çok sert, Esertepe, katısert, Kesertaş, sert kat, sert ton, sert yel, sert zar, sert-zar, sertabip, sertdoku, sertelme, sertemek, sertgine, Sertkaya

7 harfli

Esertaş, feserti, sert su, Sertler, sertlik, sêrtmek, sertoli

6 harfli

Sertaç, sertap, Sertek, Sertel, Serter, sertme, sertop, Sertuğ

4 harfli

sert

Kelime Ara