derişim polarizasyonu

derişim polarizasyonu İng. concentration polarization

Bir elektrokimyasal hücrede, türün anot yüzeyine veya anot yüzeyinden taşınması için uygun akımın elde edilemediği durum.


derişim polarizasyonu için benzer kelimeler


derişim polarizasyonu, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'p', 'o', 'l', 'a', 'r', 'i', 'z', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
derişim polarizasyonu kelimesinin tersten yazılışı unoysaziralop mişired diziliminde gösterilir.