saltık derişim

saltık derişim İng. absolute concentration

Birim oylumda bulunan özdek, erke ya da başka bir varlık tutarı; santimetre küp başına erg ya da sayı olarak verilir.


saltık derişim için benzer kelimeler


saltık derişim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'l', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
saltık derişim kelimesinin tersten yazılışı mişired kıtlas diziliminde gösterilir.