gür açınık

gür açınık Fr. voyelle éclatante

Ağır açınıklardan a açınığı.


gür açınık için benzer kelimeler


gür açınık, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
gür açınık kelimesinin tersten yazılışı kınıça rüg diziliminde gösterilir.