gür

gür

sf. 1. Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran: “Gür, kumral saçlarının çerçevelediği narin yüzü kıpkırmızı idi.” -Ö. Seyfettin. 2. Bol, verimli, feyyaz: “Oralarda deve dikenleri ve çalı süpürgeleri gür, yeşil, pembe bitmişti.” -S. F. Abasıyanık.


gür

Çalılık, ormanlık.


gür

1. bk. gürüz (I)-3. 2. Kesilmiş ağacın sürgünü.


gür

Yabanî gül, böğürtlen.


gür

1. Kesif, sık, gümrah. 2. Kuvvetli, çok, bol.


Gür Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Bol, fazla, güçlü olarak çıkan. 2. Ormanlık, çalılık. 3. Kesilmiş ağacın sürgünü.


gür için benzer kelimeler


gür, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', şeklindedir.
gür kelimesinin tersten yazılışı rüg diziliminde gösterilir.