gürelik

gürelik Fr. Sthénie
gürelik

1. Taşkınlık. 2. Aşırı istek.


gürelik

Taşkınlık, zıpırlık, serkeşlik.


Gürelik

bk. kuvvet.


gürelik için benzer kelimeler


gürelik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
gürelik kelimesinin tersten yazılışı kilerüg diziliminde gösterilir.