sargın gürelik

sargın gürelik Fr. Sympaticotonie
sargın gürelik Fr. Sympathicotropisme

sargın gürelik için benzer kelimeler


sargın gürelik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'g', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
sargın gürelik kelimesinin tersten yazılışı kilerüg nıgras diziliminde gösterilir.