İçinde SAR geçen kelimeler

İçinde SAR geçen kelimeler 2077 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SAR geçen kelimeler

25 harfli

(bir yeri) örümcek sarmak, Amerika-sarı-asmasıgiller, bebe soysal ağır sarılığı, botriyoid rabdomiyosarkom, hancı sarhoş yolcu sarhoş, hipokalemik böbrek hasarı, kapsamlı kırsal tasarlama, kromsarısı, kurşun kromat, Latin dikdörtgen tasarımı, marjinal tasarruf eğilimi, muskuli intertransversari, negatif içsel tasarruflar, ortalama tasarruf eğilimi, sardalya gibi istif olmak, yemek borusu osteosarkomu

24 harfli

ağır basar, yeğni kalkar, Amerika sarıasmasıgiller, Im-Pesaran-Shin sınaması, kırmıza sarı yuvarlaklar, sarı kavak, (saru kavak), sarılıklı kancıl burguca, sulu-yilli yürek sarmacı, üsteleyen ateşli sarılık

23 harfli

(birine) cesaret gelmek, (birini) sarakaya almak, Amerikan sarıasmagiller, analjezik böbrek hasarı, artışlı Sargan sınaması, ateşleme sargısı kapağı, deprem sonrası sarsıntı, döner sarmalı sestoplar, eksi dışsal tasarruflar, kızıl yuvarcık sararımı, nesne yönelimli tasarım, özdevinimli geri sarmak, Sarcocystis bovihominis, Sarcodinaenfeksiyonları, sarı çizmeli Mehmet Ağa, Sarı d'aquitaine sığırı, sarı gagalı dağ kargası, sarı gagalı tropik kuşu, sarı-gagalı dağ kargası, sarı-gagalı tropik kuşu, sarkaç testere makinesi, ...

22 harfli

(birinin) içini sarmak, cesareti kırılmış emek, düşey saptırma sarması, eline eteğine sarılmak, embriyonel adenosarkom, foramen transversaryum, geniş kapsam tasarrufu, hepatohücresel sarılık, hepatosellüler sarılık, kan eritkencil sarılık, Karintiyan sarı sığırı, kasaba kümeleri tasarı, Sarcocystis lindemanni, Sarcocystis suihominis, sarı ağaç zehirlenmesi, sarı bayraklı sazancık, sarı gagalı dağkargası, sarı gagalı keten kuşu, sarı kocabaş hastalığı, sarı-gagalı keten kuşu, sarkoplazma retikulumu, ...

21 harfli

Alman sarı sığır ırkı, aşırı tasarruf kuramı, ateşsiz kızık sarılık, bahçe yapıtasarcılığı, beyinciksel sarsıklık, bölge kullanım tasarı, canciğer kuzu sarması, dengeli örgü tasarımı, diline sirke sarımsak, dölembeçsel sarsaklık, duvar sarmaşığıgiller, görey yapıtasarcılığı, iki sarmaçlı kaldırga, kâğıt kaleme sarılmak, korunmalı kervansaray, küçük tasarruf bonosu, Latin dördül tasarımı, muhasara altına almak, parosteal osteosarkom, Sarcophilus satanicus, Sarcopterium spinosum, ...

20 harfli

ateşbalığı, sardalye, ayrık panel tasarımı, bağlı bölük tasarımı, cesaretlendirebilmek, Curschmannsarmalları, döneğensel sarsıklık, düşülküsel tasarlama, eksik bölük tasarımı, Fusarium gramineurum, geniş kapsamlı tasar, gerçekleşen tasarruf, grafik tasarımcılığı, hepatotoksik sarılık, inhisarcı kapitalizm, intrahepatik sarılık, işletme tasarrufları, kan eriyimli sarılık, kan yağsarcıl orantı, kara keziksi sarılık, örgü dördül tasarımı, sarı gagalı yelkovan, ...

19 harfli

Afyonkarahisarlılık, anakent tasarlaması, basarağını bağlasın, bırakıcıl sarsaklık, bırakısal sarsaklık, böbrek adenosarkomu, cesaretini toplamak, cesaretlendirebilme, Cesaro-toplanabilir, Chlamydosarus kingi, çit sarmaşığıgiller, çok-etkenli tasarım, dölenksel sarsaklık, eklemli çelik sarma, endüstriyel tasarım, Galiçya sarı sığırı, granülositik sarkom, havalandırma tasarı, ısı hasarlı protein, keseli sansargiller, keseli-sansargiller, ...

18 harfli

araştırma tasarımı, atretik sarı cisim, bağırcacıl sarılık, bırakısal sarsakça, bölgesel tasarlama, Casarca ferruginea, cesaretlendirilmek, cücük saran kökçük, çizimsel tasarlama, davuşsal sarsaklık, depreşimli sarılık, dev hücreli sarkom, dışsal tasarruflar, durgunluk sarılığı, gebelik sarı cismi, grafik tasarımcısı, hızlı geriye sarma, ikincil sarı cisim, iyileştirme tasarı, kavsara- türkçedir, kavsaraya getirmek, ...

17 harfli

aleleyip asartmak, alınsal sarsıklık, aşırı öt sarılığı, Bahçesaray barışı, basarna kazıkları, bayağı sarısalkım, bireysel tasarruf, boğazına sarılmak, bölge tasarlaması, Buckingham Sarayı, cesaret göstermek, cesaretlendirilme, coşumcu tasarlama, çevre düzentasarı, çevre tasarlaması, dekor tasarımcısı, deli saraylı gibi, durukluk sarılığı, enflasyon sarmalı, fusariotoksikozis, genişletme tasarı, ...

16 harfli

Afyonkarahisarlı, akolürik sarılık, Amanita caesarea, aşırı sarımönler, ateşleme sargısı, barkıt sarkıtmak, basaruğu olmamak, benekli sardalya, beyin sarsıntısı, bir el bir saray, borsa simsarlığı, bölgeleme tasarı, cesaretlendirmek, çakmaközlü sargı, deneysel tasarım, dizgesel tasarım, döngüsel tasarım, ex-ante tasarruf, ex-post tasarruf, Geomys bursarius, gögüssel kavsara, ...

15 harfli

alizarin sarısı, Alp sarısalkımı, altıgen sargılı, Arşimet sarmalı, asaratta kalmak, Aşağıyahyasaray, baş göz sargısı, belediye sarayı, boyuna sarsıntı, bölge tasarcısı, burulum sarkacı, cesarete gelmek, cesaretlendirme, çevgencil sargı, Çiftliksarıkaya, delioğlansarığı, dengeli tasarım, deniz sarmaşığı, Diplodus sargus, dirik tasarlama, disartikülasyon, ...

14 harfli

Afyonkarahisar, ana düzentasar, artçı sarsıntı, Asarcıkhacıköy, Asarcıkkazaklı, bade-yi sersar, benzi sararmak, bileşik sarkaç, boynuna sarmak, bozma sardalya, bölgesel tasar, bütçe tasarısı, büyük sardalya, cebri tasarruf, cesaret vermek, çapraz tasarım, çapraza sarmak, çevrel tasarım, çevresel sargı, dağnık sarılık, deney tasarımı, ...

13 harfli

adalet sarayı, arıklı sarsak, Asarcıkcamili, Asarcıkkayalı, Aşağısarıkaya, Aşağısarmaşık, atışlı sarkaç, ayrık sarılık, basara parmak, başına sarmak, bayıra sarmak, bele sarılmak, borsa simsarı, burun sargısı, burun sarmacı, Büyüktuzhisar, cesaret etmek, cesaretlenmek, cesaretsizlik, civciv sarısı, Çarıksaraylar, ...

12 harfli

A, B sarması, adam sarrafı, ağaç sansarı, ağır sarılık, akar balsara, akık balsara, akım sarmalı, akıt balsara, Aksaraylılık, alçılı sargı, altın sarısı, anjiyosarkom, art sarsıntı, artan sartan, artık sartık, artık sartuk, arttı sarttı, artuh sartuh, artuk sartuk, âsâr-ı atîka, ayrıntıtasar, ...

11 harfli

Adasarhanlı, ağaçsansarı, ak sarmaşık, aksar ölçek, alacasansar, alfa sarmal, Apasaraycık, asma sarısı, Aşağısarıca, aşırı sarım, at sarkoidi, Balçıkhisar, Basansarnıç, Beyaz Saray, ciğer sarma, Çavdarhisar, çift sarmal, damalıtasar, dik tasarım, DNA sarmalı, döşemtasarı, ...

10 harfli

ahmak sarı, Ahmetsaray, alafasarak, Altunhisar, ampersarım, asar burnu, asarıatika, asartlamak, asartmalık, Bahçesaray, Balıkhisar, Ballıhisar, Ballısaray, büyük sarı, cesaretsiz, Çayırhisar, çift sarma, çizimtasar, Çobansaray, Çukurhisar, Çukursaray, ...

9 harfli

açık sarı, Ağaçhisar, Ağaçsaray, Ahırhisar, Akçahisar, Aksaraylı, asma sarı, atasarısı, Atlıhisar, Besarabya, cesaretli, Çifthisar, Danahisar, dekussare, Ekinhisar, eksarhlık, Emirhisar, Eskihisar, Eskisaray, goğsüsarı, Hisaralan, ...

8 harfli

Adahisar, aksarhan, alasarık, Alisaray, anasarka, Asarçayı, asartmak, aysarlık, azı sarı, Bağsaray, Beşsaray, Çamsaray, Çayhisar, Çinhisar, Dağsaray, dışsaray, dilbasar, Diphisar, endosark, Fusarium, goşhesar, ...

7 harfli

Akhisar, Aksaray, Alhisar, Asarcık, asarlık, asarmak, Asarönü, asarsör, asartma, bağsara, balsara, Balsarı, basarak, basaret, basarık, basarna, busarıh, busarık, cesaret, Çamsarı, çiğsarı, ...

6 harfli

Aksarı, basara, basari, eksarh, ensâri, esaran, esaret, fisare, Günsar, hafsar, hopsar, isarni, kansar, kapsâr, kasara, kavsar, Maksar, masara, Niksar, ruhsar, samsar, ...

5 harfli

ağsar, apsar, asarı, aysar, basar, busar, çasar, ensar, gasar, gosar, hasar, hesar, hisar, kasar, masar, mesar, Oksar, opsar, oysar, pısar, pisar, ...

4 harfli

asar, sara, Sare, sarf, sarı, sari, sarp, SARS, sart, saru

3 harfli

sar

Kelime Ara