sar

sar

1.Sahillerde yetişen, kerestesi çürük bir çeşit çam. 2.Ağaçtan elde edilen odun.


sar

Zar, yufka deri.


sâr

Sağır.


Sar Köken: Ar.

Söyleyiş: (sa:r) Cinsiyet: Erkek Sevindiren, sevinç veren.


sar için benzer kelimeler


sar, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', şeklindedir.
sar kelimesinin tersten yazılışı ras diziliminde gösterilir.