SAR ile biten kelimeler

SAR ile biten veya sonunda SAR olan kelimeler 161 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sar aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sar anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre SAR ile biten kelimeler

20 harfli

geniş kapsamlı tasar

16 harfli

örümcekağı tasar, tikel düzentasar, yerel düzentasar

15 harfli

Küçükkızılhisar, Şereflikoçhisar

14 harfli

Afyonkarahisar, ana düzentasar, bade-yi sersar, bölgesel tasar, Hamamkarahisar, kapsamlı tasar, Lucilia caesar, Şebinkarahisar, uygulayımtasar, yükselti tasar

13 harfli

Büyüktuzhisar, Eskikarahisar, keseli sansar, Küçüktuzhisar, Yenikarahisar, yerbölümtasar

12 harfli

ayrıntıtasar, eşözek tasar, görsel tasar, Güzelcehisar, onaylı tasar

11 harfli

alacasansar, Balçıkhisar, Çavdarhisar, damalıtasar, esnek tasar, Gerdekhisar, Gömlekhisar, Karacahisar, Mahmuthisar, parmakbasar, Seferihisar, Sultanhisar, Toprakhisar, Yaprakhisar, Yenicehisar

10 harfli

Altunhisar, Balıkhisar, Ballıhisar, Çayırhisar, çizimtasar, Çukurhisar, Demirhisar, Doğanhisar, dönerbasar, düzentasar, geneltasar, Güzelhisar, Kemerhisar, Kepirhisar, Kızılhisar, konumtasar, Koyulhisar, Koyunhisar, Köprühisar, Pınarhisar, Serinhisar, ...

9 harfli

Ağaçhisar, Ahırhisar, Akçahisar, Atlıhisar, Çifthisar, Danahisar, Ekinhisar, Emirhisar, Eskihisar, İscehisar, İslihisar, Kalehisar, kan basar, Karahisar, Kayahisar, Kocahisar, Ortahisar, yapıtasar, Yazıhisar, Yenihisar, Yücehisar

8 harfli

Adahisar, Çayhisar, Çinhisar, dilbasar, Diphisar, goşhesar, Gölhisar, istifsar, kaçımsar, karamsar, Koçhisar, muhtasar, Narhisar, ön tasar, sermasar, Tophisar, Tuzhisar, yanbasar, yankasar, Yarhisar, yolbasar, ...

7 harfli

Akhisar, Alhisar, garesar, hopısar, ihtisar, inhisar, inkisar, Karasar, nolusar, sanksar, subasar, Uçhisar

6 harfli

Günsar, hafsar, hopsar, kansar, kapsâr, kavsar, Maksar, Niksar, ruhsar, samsar, sansar, sımsar, simsar, yağsar, yassar

5 harfli

ağsar, apsar, aysar, basar, busar, çasar, ensar, gasar, gosar, hasar, hesar, hisar, kasar, masar, mesar, Oksar, opsar, oysar, pısar, pisar, tasar, ...

4 harfli

asar

3 harfli

sar

Kelime Ara