güreş minderi

güreş minderi

a. sp. Kapalı spor salonlarında güreşçilerin üzerinde güreştikleri, üstü yekpare kaplı olan kauçuk minder.


güreş minderi için benzer kelimeler


güreş minderi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'r', 'e', 'ş', ' ', 'm', 'i', 'n', 'd', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
güreş minderi kelimesinin tersten yazılışı irednim şerüg diziliminde gösterilir.