güz çiğdemi

güz çiğdemi

a. bit. b. Acı çiğdem.


güz çiğdemi için benzer kelimeler


güz çiğdemi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'z', ' ', 'ç', 'i', 'ğ', 'd', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
güz çiğdemi kelimesinin tersten yazılışı imedğiç züg diziliminde gösterilir.