katır çiğdemi

katır çiğdemi

bk. acı çiğdem


katır çiğdemi için benzer kelimeler


katır çiğdemi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'r', ' ', 'ç', 'i', 'ğ', 'd', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
katır çiğdemi kelimesinin tersten yazılışı imedğiç rıtak diziliminde gösterilir.