katır gibi

katır gibi

inatçı (kimse).


katır gibi için benzer kelimeler


katır gibi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'r', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
katır gibi kelimesinin tersten yazılışı ibig rıtak diziliminde gösterilir.