katır izi

katır izi

Terslik, aksilik.


katır izi için benzer kelimeler


katır izi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'r', ' ', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
katır izi kelimesinin tersten yazılışı izi rıtak diziliminde gösterilir.