katır karı

katır karı

a. hlk. 1. Çocuğu olmayan evli kadın. 2. mec. Kaba, görgüsüz kadın.


katır karı için benzer kelimeler


katır karı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'r', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
katır karı kelimesinin tersten yazılışı ırak rıtak diziliminde gösterilir.