güzel uzatım

güzel uzatım Osm. ıtnab-ı hasen

Anlatımı güzelleştiren uzatım. bk. uzatım.


güzel uzatım için benzer kelimeler


güzel uzatım, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'z', 'e', 'l', ' ', 'u', 'z', 'a', 't', 'ı', 'm', şeklindedir.
güzel uzatım kelimesinin tersten yazılışı mıtazu lezüg diziliminde gösterilir.