bozuk uzatım

bozuk uzatım Osm. itnab-ı muhil

Gereğinden çok sözcük kullanmaktan ötürü istenen anlamı veremeyiş.


bozuk uzatım için benzer kelimeler


bozuk uzatım, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', ' ', 'u', 'z', 'a', 't', 'ı', 'm', şeklindedir.
bozuk uzatım kelimesinin tersten yazılışı mıtazu kuzob diziliminde gösterilir.