akordu bozuk

akordu bozuk

sf. 1. Akortsuz. 2. mec. Uyumsuz davranışlarda bulunan.


akordu bozuk için benzer kelimeler


akordu bozuk, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'o', 'r', 'd', 'u', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', şeklindedir.
akordu bozuk kelimesinin tersten yazılışı kuzob udroka diziliminde gösterilir.